page_banner

איכות

ניהול איכות

מערכת ניהול האיכות שלנו כוללת את כל היבטי האיכות הקשורים למתקנים, מוצרים ושירות.עם זאת, ניהול איכות מתמקד לא רק באיכות המוצר והשירות, אלא גם באמצעים להשגתה.
ההנהלה שלנו פועלת לפי העקרונות הבאים:
1. מיקוד לקוח
2. הבנת צרכי הלקוחות הנוכחיים והעתידיים היא חשיבות עליונה להצלחתנו.המדיניות שלנו היא לעמוד בדרישות הלקוח ולעלות על הציפיות של כל הלקוחות.
3. מנהיגות

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

איכות Arrurance
אבטחת איכות כוללת פיתוח והטמעה של מערכת המספקת אמון באיכות המוצר ובבטיחותו.זה מושג באמצעות פעילויות מתוכננות ושיטתיות המיושמות במערכת איכות כדי להבטיח את מילוי הדרישות לפיתוח המוצר.

בקרת איכות
בקרת איכות היא פעולה של בקרה על התהליכים הקשורים לייצור המוצר והערכת איכות המוצר בשלבים שונים מחומרי גלם ועד למוצר הארוז הסופי המגיע לצרכן.

איכות (4)